Байгазiєв Артем

Багаторазвий переможець чемпiонатiв України та мiжнародних турнiрiв з плавання. Мастер спорту
з плавання. Кандидат у майстри спорту з сучасного п’ятиборства.

Кредо: Ні кроку назад.

У 2008 роцi закiнчив Олімпійський коледж імені Івана Піддубного та отримав спецiальнiсть тренер-
викладач з плавання. У 2008 роцi почав працювати у Swim academy та вести оздоровчi групи з

дитячого плавання. У 2010 роцi почав працювати у ПП «Тритон» тренером з оздоровчого
плавання у дiтей з шкiльного вiку, та вести iндивiдуальнi заняття у дiтей з обмеженими фiзичними
можливостями та органiчними ураженнями ЦНС. У 2011 роцi закiнчив НПУ iм. Драгоманова й
отримав диплом спецiалiста за фахом тренер-викладач з плавання. З 2017 року розпочав роботу
у ЦРД «Вiльний Рух». На данний час працює у ЦРД «Вiкторiя». Робота спрямована на полiпшення
фiзичного стану дитини. На покращення роботи серцево-судинної системи, на формування
опорно-рухових функцiй рук та нiг, покращення координацii рухiв та вiдчуття ритмiчностi,
покращення вiдчуття рiвноваги. Правильна температура води(33-35с)дозволяє зменшити та
зняти больовi вiдчуття у м’язах та суглобах. Покращити кровообiг в тканинах та судинах організму.